Zapraszam do współpracy w zakresie oferowanych usług !

Moja przygoda z ochroną przeciwpożarową rozpoczęła się w 1997 roku, kiedy zatrudniłem się w jednej z lokalnych firm. Przez kilkanaście lat zebrałem cenne doświadczenia wykonując obowiązki konserwatora sprzętu przeciwpożarowgo, handlowca, księgowego oraz specjalisty ds. marketingu. Swoją wiedzę na temat konserwacji gaśnic i hydrantów poszerzałem uczestnicząc w kursach i szkoleniach branżowych. Przez wiele lat współpracowałem przy opracowaniu i aktualizacji różnego rodzaju dokumentacji przeciwpożarowej ucząc się rzemiosła od jednego z najlepszych fachowców w regionie. W 2013 roku ukończyłem szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej organizowane przez Szkołę Podoficerską Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy. Od tego czasu opracowałem i aktualizowałem kilkadziesiąt instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, dokumentów zabezpieczenia imprez masowych itp oraz prowadziłem wiele szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla różnych grup pracowniczych zgodnie z opracowanym, autorskim programem.
Kompleksowe Usługi Przeciwpożarowe 
Kontakt :  +48 884 649 981                                            Mariusz Janowski                                        e-mail :  janowskim@wp.pl