Zapraszam do współpracy w zakresie oferowanych usług !

Oferuję pełną gamę produktów ochrony przeciwpożarowej, pierwszej pomocy przedlekarskiej, oznakowania, armatury pożarniczej oraz wybrany asortyment BHP  :

ü podręczny sprzęt gaśniczy :
- gaśnice proszkowe,
- gaśnice płynowe,
- gaśnice śniegowe,
- urządzenia gaśnicze,
- gaśnice przewoźne i agregaty gaśnicze,
- wieszaki, szafki i skrzynki do gaśnic
,

ü hydranty wewnętrzne i zewnętrzne (szafki hydrantowe i osprzęt),
ü
armatura przeciwpożarowa (zawory, prądownice, nasady, łączniki, redukcje,
    stojaki hydrantowe
),
ü węże hydrantowe i tłoczne,
ü oznakowanie i instrukcje :
- znaki ewakuacyjne,
- znaki ochrony przeciwpożarowej,
- znaki ochrony i higieny pracy,
- znaki elektryczne,
- znaki budowlane,
- instrukcje BHP i ppoż.
,
ü koce gaśnicze i worki ewakuacyjne do akt,
ü skrzynki na klucz ewakuacyjny oraz apteczki i zestawy pierwszej pomocy.

Kompleksowe Usługi Przeciwpożarowe 
Kontakt :  +48 884 649 981                                            Mariusz Janowski                                        e-mail :  janowskim@wp.pl