Zapraszam do współpracy w zakresie oferowanych usług !

Usługi inspektora ochrony przeciwpożarowej :
  • opracowanie i aktualizacja dokumentacji z zakresu ochrony przeciwpożarowej :                                                                         - instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,                                   - planów ewakuacji,                                                                   - dokumentów zabezpieczenia przed wybuchem,                     - dokumentów zabezpieczenia imprezy masowej,  
  • szkolenia pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej :
  • podstawowe,
  • okresowe,
  • dla członków zespołu ds. ewakuacyjno - ratowniczych,
  • organizacja i nadzór nad praktycznym sprawdzeniem ewakuacji,
  • optymalny dobór i wyposażenie obiektów w urządzenia i sprzęt przeciwpożarowy,
  • oznakowanie dróg ewakuacyjnych, miejsc zbiórki osób wyewakuowanych, miejsc usytuowania urządzeń i sprzętu przeciwpożarowego, hydrantów zewnętrznych, dróg pożarowych itp.,
  • doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej.
Dzięki współpracy z projektantami, rzeczoznawcami oraz wykonawcami inwestycji oraz Państwową Strażą Pożarną opracowywana dokumentacja, procedury zachowań i wyposażenie obiektów jest dostosowane do obowiązujących przepisów oraz potrzeb klienta.
Kompleksowe Usługi Przeciwpożarowe 
Kontakt :  +48 884 649 981                                            Mariusz Janowski                                        e-mail :  janowskim@wp.pl