Zapraszam do współpracy w zakresie oferowanych usług !

Mobilny serwis podręcznego sprzętu gaśniczego, hydrantów i urządzeń przeciwpożarowych :

- przeglądy, konserwacja i naprawa wszystkich typów gaśnic,
- przeglądy hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych,
- próby na maksymalne ciśnienie robocze węży hydrantowych i tłocznych,
- pomiary instalacji hydrantowych (badanie ciśnienia statycznego, dynamicznego
  i
 wydajności wodnej),
- montaż gaśnic, szafek, skrzynek i hydrantów wewnętrznych,
- montaż oznakowania ewakuacyjnego, ochrony przeciwpożarowej i instrukcji,

Ponadto dla stałych klientów oferuję bezpłatne konsultacje z zakresu ochrony
przeciwpożarowej.

Kompleksowe Usługi Przeciwpożarowe 
Kontakt :  +48 884 649 981                                            Mariusz Janowski                                        e-mail :  janowskim@wp.pl